Migua dostawcą budowy jednego z najnowocześniejszych dworców w Europie – Łódź, Polska.

Nowy dworzec stanie się centralnym węzłem komunikacyjnym metropolii. Obiekt,  położony we wschodniej części miasta będzie także kluczowym elementem sieci  kolei dużych prędkości w Polsce.

Wobec pełnej wyzwań architektury obiektu zespół firmy Migua wykazał się mistrzostwem w swojej specjalności: obok kilku wykończonych -uszczelnianych dylatacji  na samym dworcu został zainstalowany specjalny, wodoszczelny system dylatacyjny z grupy produktowej Migutan , który przebiega w stopniach schodów przy wejściu głównym do budynku. 

Fot.: NLF Torpol-Astaldi s.c.