Planowanie i obróbka
systemów dylatacyjnych firmy MIGUATutaj znajdą Państwo cenne wskazówki dotyczące planowania systemów dylatacyjnych firmy MIGUA:

Dlaczego szczeliny dylatacyjne są konieczne?

W każdym nieokreślonym statycznie systemie występują wewnętrzne siły reakcji, które bez względu na obciążenie powodowane są przez czynniki takie jak zmiany temperatury, osiadanie fundamentów czy kurczenie się betonu. Bardzo trudno jest wyeliminować czynniki w samej konstrukcji, jak np. różnice w temperaturze elewacji północnej i południowej lub różny stopień osiadania wieży i budowli płaskiej. Różna sztywność poszczególnych części systemów nośnych prowadzi do tego, że dodatkowe napięcia wynikające z działających sił reakcji muszą być pochłonięte często przez te elementy konstrukcji, które same narażone są na ich największy wpływ (sztywność przyciąga obciążenie). Planista systemu nośnego musi podczas pomiarów systemu nośnego uwzględnić te dodatkowe wymagania. Jeśli środki ograniczające tworzenie się rys są nieskuteczne i nieekonomiczne, należy przewidzieć w takiej sytuacji szczeliny dylatacyjne, by zredukować siły reakcji lub by ich zupełnie uniknąć.

Normy i regulacje

Normy niewiele mówią o układzie i rozmieszczeniu szczelin.
Wykonywanie szczelin dylatacyjnych objęte jest treścią normy DIN 18531-3 „Uszczelnienie dachów” i normy DIN 18195-8 „Uszczelnienie budynków”. Norma DIN18560-2 „Jastrych w budownictwie” podaje, że należy sporządzić plan układu szczelin, na którym zaznaczony powinien zostać układ i rodzaj szczelin. „W układzie szczelin należy uwzględnić obowiązujące ogólnie zasady techniki oraz informacje techniczne stowarzyszeń branżowych”

Odpowiednie wytyczne znaleźć można na stronie , należącej do niemieckiego stowarzyszenia ds. jastrychu i okładzin, Bundesverband Estrich und Belag.

Rodzaje szczelin

 • Szczeliny robocze nie pochłaniają zazwyczaj żadnych przemieszczeń, służą jedynie do oddzielenia poszczególnych etapów pracy.
 • Szczeliny pozorne lub powodujące powstawanie rys osłabiają przekrój poprzeczny jastrychu i betonu. W trakcie kurczenia rysa powstaje w sposób kontrolowany.
 • Szczeliny skurczowe tworzone są tylko w okładzinach podłogowych lub w jastrychu i pochłaniają przemieszczenia spowodowane kurczeniem się jastrychu.
 • Szczeliny budowlane czy też szczeliny dylatacyjne rozdzielają system nośny i pochłaniają deformacje niezwiązane z obciążeniem, aby uniknąć dodatkowych napięć wynikających z działających sił reakcji.

Możliwe ruchy szczelin budowlanych

 • Główny kierunek poruszania się to kierunek w poprzek osi szczeliny.
 • W przypadku ruchów wzdłuż osi szczeliny mamy do czynienia z tzw. ścinaniem.
 • Pod pojęciem osiadania ukryta jest zmiana wysokości sąsiadujących części budynku.
 • Nie wszystkie profile dylatacyjne mogą pochłaniać te 3 rodzaje ruchów wynikające z konstrukcji, dlatego bardzo istotne przy wyborze odpowiedniego profilu jest kryterium pochłaniania przemieszczeń.

Wymagania wobec profili dylatacyjnych

Aby wybrać odpowiedni profil do konkretnej potrzeby zastosowania, należy znać obciążenie, na jakie narażony on będzie w przyszłości. Tak, jak w przypadku okładzin, głosu decydującego nie ma tutaj równomiernie rozłożone obciążenie, lecz specjalny nacisk powstający pod kołami. I tak np. mały wózek podnośny z twardymi kołami może generować większy nacisk niż duży wózek widłowy z oponami wypełnionymi powietrzem.

Jeśli wymagana jest przejezdność nie powodująca wstrząsów, jak np. w magazynach o wysokich regałach, zastosować należy specjalne profile o kształcie falowym.

Jeśli istnieją szczególne wymagania co do utrzymania higieny, to można wtedy zastosować profile z gładkimi wkładkami, które w bardzo łatwy sposób można wyczyścić.

Jeśli profile wystawione będą na działanie agresywnych mediów, wybrać należy profile ze stali szlachetnej.

W profilach wodoszczelnych ważne jest uwzględnienie połączenia z sąsiadującym uszczelnieniem powierzchni. Ponadto bardzo ważna jest tutaj przepuszczalność całego systemu. To znaczy, że również złącza muszą być wodoszczelne, a kształtki na początku i na końcu szczeliny właściwie uformowane. W tych systemach dylatacyjnych ważna jest dodatkowa obsługa ze strony dostawcy, ponieważ cały system łącznie ze wszystkimi niezbędnymi kształtkami dopasowany musi zostać do przebiegu szczelin i przygotowany na wymiar jeszcze w fabryce.

Szczeliny dylatacyjne wykazują zwykle krótszą żywotność niż okres korzystania z budynku. Dlatego systemy dylatacyjne należy wykonać w sposób umożliwiający ich kontrolę i naprawę. Dlatego też w naszych profilach dylatacyjnych uszczelnienie wykonuje się po stronie widocznej, a uszczelnienia środkowe są wymienne.

Wybór profilu

Najpierw należy dokonać wyboru wstępnego, by trafić do właściwego obszaru:
 • Niewielkie obciążenie, brak wodoszczelności: MIGUTEC
 • Duże obciążenie (brak wodoszczelności, poza STD): MIGUTRANS
 • Zakres obciążeń od małych do dużych, wodoszczelne: MIGUTAN
 • Uszczelnienie dachów, obszary pokryte ziemią, wodoszczelne: MIGUPREN
 • Duże odkształcenia, profile sejsmiczne: MIGUMAX

Jako pomoc w wyborze odpowiedniego profilu umieściliśmy odpowiednie tabele w katalogach MIGUA oraz na naszej stronie internetowej:

 • Oznaczenie profilu składa się z nazwy i wysokości profilów nośnych.
 • Maksymalna szerokość szczeliny w momencie montażu, która musi zostać zmostkowana przez profil. Proszę pamiętać, że dzięki tolerancji projektu budowlanego rzeczywista szerokość szczeliny może być większa niż wynikająca z planu.
 • Zmiana wymiarów szczeliny to informacja, o ile szczelina może się otworzyć (+) lub zamknąć (-). Te wartości musi przekazać planista systemu nośnego.
 • Wszystkie profile znajdują zastosowanie w najróżniejszych konstrukcjach podłogi o różnej wysokości. Można je również łączyć w kombinacje. Przy podejmowaniu decyzji o profilu należy uwzględnić fakt, iż pod profilem nośnym przewidzieć trzeba warstwę wygładzającą o grubości ok. 10 mm. Jeśli standardowe wysokości nie są wystarczające, na zamówienie wykonujemy wysokości specjalne.
 • Obciążenie naciskiem podzielone jest na klasy dla samochodów osobowych i ciężarowych, wózków widłowych zgodnie z normą DIN 1991-1 i pojazdy do transportu poziomego z twardymi kołami.

Tutaj znajdą Państwo cenne wskazówki dotyczące montażu systemów dylatacyjnych firmy MIGUA:

Podłoże

po zaplanowaniu, wyborze i dostarczeniu profilu na teren budowy, należy go prawidłowo zamontować. W tym celu opracowaliśmy instrukcje montażowe i wskazówki do prawidłowego montażu każdej grupy produktów. Jeśli nie chą Państwo wykonywać montażu samodzielnie, chętnie przekażemy informacje na temat odpowiednich firm montażowych. Lub przygotujemy ofertę na montaż wykonany przez nas.

Przed przystąpieniem do montażu należy się upewnić na miejscu, czy parametry techniczne wybranego profilu są zgodne z parametrami dostępnymi na miejscu. Nie wolno przekraczać podanej w karcie charakterystyki szerokości dylatacji. Należy sprawdzić ponownie przewidywany nacisk obciążenia. Należy tutaj rozróżnić między pojazdami z oponami wypełnionymi powietrzem i pojazdami do transportu poziomego z oponami nie wypełnionymi powietrzem. Jeśli nie mogą Państwo wykonać obliczeń związanych z tzw. „twardymi kołami” samodzielnie, nasi pracownicy służą pomocą w tym zakresie.

Jeśli zamówili Państwo profile o standardowej długości, należy je dopasować i skrócić na miejscu. Należy przy tym pamiętać, że profile montowane są zawsze pośrodku nad szczeliną. Jeśli kształtki okażą się konieczne, należy je również dopasować. Jeśli zamówili Państwo profile o długości przygotowanej na wymiar, są one ponumerowane i zaopatrzone w pasujące kształtki, w związku z czym dopasowanie i montaż przebiegają bardzo sprawnie.

Wygładzenie dylatacji

Ze względu na różną tolerancję podłoża i dostarczonych profili, konieczne jest naniesienie na podłoże warstwy (zwykle o grubości 5–20 mm)wygładzającej dylatację. Cała płaszczyzna profilu zostaje wciśnięta do zaprawy. Nawarstwienie bez przestrzeni pustych zapewnia możliwość bezpiecznego i trwałego obciążenia naciskiem. Do wygładzenia dylatacji należy dlatego użyć zaprawy PCC, PC (epoksydowej) lub PMMA o podanej ziarnistości. Należy przy tym pamiętać o zachowaniu wymaganej dla konkretnej zaprawy temperatury obróbki. Należy przestrzegać instrukcji obróbki stosowanej zaprawy. Grubość warstwy wygładzającej zależy od położonej wcześniej krawędzi górnej gotowej podłogi.


Większość naszych profili połączyć można śrubami, dlatego przy łączeniu dużej liczby elementów łatwo jest osiągnąć w trakcie montażu powierzchnię o absolutnie równej wysokości. Elementy dystansowe ułatwiające montaż należy niezwłocznie usunąć po związaniu się zaprawy.

Zamocowanie

Podczas mocowania profili z zachowaniem określonych odstępów należy zwrócić uwagę na to, żeby ze względu na bliskość boków szczeliny nie robić tego kołkami rozporowymi. Zwykle stosuje się chemiczne środki zespalające lub śruby betonowe, które można u nas nabyć.

Do niektórych rodzajów profili należy wprowadzić wkładki uszczelniające z tworzywa sztucznego. Należy przy tym pamiętać, by wkładki najpierw całkowicie rozłożyć, a następnie wcisnąć je w dużej liczbie w rozproszone na całej długości miejsca. W żadnym wypadki nie można ich ciągnąć od jednego końca. Do wypełnienia przestrzeni szczeliny stosować należy umożliwiającą obciążenie naciskiem, niekurczliwą zaprawę PC lub PCC, w zależności od ustalonego przeznaczenia.

W przypadku wodoszczelnych profili serii MIGUTAN niezbędne są dodatkowe kroki w celu skompletowania profilu oraz szczelnego wmontowania go w system ochrony powierzchni obecny w budynku. Zależą one od zastosowanych materiałów.


Więcej informacji?
Nasz zespół ekspertów służy pomocą.

Kontakt