News on Migua expansion joint covers

FlamLINE beoordeeld als radon-proof

FlamLINE beoordeeld als radon-proof

Bij het afdichten van scheidings- en wandaansluitvoegen in platte daken en gebieden die met grond bedekt zijn, komt onze MIGUPREN FlamLINE afdichtingsstrips al snel in beeld. FlamLINE dicht effectief bewegingsvoegen af tegen drukkend en niet-drukkend water. Schade aan het gebouw en de daarmee gepaard gaande hoge renovatiekosten kunnen zo worden vermeden. Onze FlamLINE afdichtingsstrips is nu door een erkend laboratorium getest op zijn radonbestendigheid (onder laboratoriumomstandigheden) en beoordeeld als "radon-proof".

Europees en Amerikaans octrooi toegekend voor verwisselbaar voegprofiel FSRX

Europees en Amerikaans octrooi toegekend voor verwisselbaar voegprofiel FSRX

Wij zijn verheugd te kunnen aankondigen dat zowel het Europese als het Amerikaanse octrooibureau octrooien hebben verleend voor ons verwijderbare voegprofiel FSRX! Ons nieuwste voegprofiel is niet alleen uniek omdat het tijdens het gebruik snel, gemakkelijk en goedkoop kan worden vervangen - zonder dat de hele onderconstructie tijdrovend moet worden gedemonteerd en gemonteerd. Het profiel, dat reeds met de German Innovation Award werd bekroond, levert dus ook op het vlak van duurzaamheid een belangrijke bijdrage aan ons milieu.

MIGUA Voegprofile in de Oosterweelverbinding, Antwerpen

MIGUA Voegprofile in de Oosterweelverbinding, Antwerpen

De mobiliteitsproblemen rond dit gebied hebben tot nu toe geleid tot een aanzienlijke aantasting van het prachtige groene landschap. Met de Oosterweellink worden deze problemen nu aangepakt. Er worden grote inspanningen geleverd om het verkeer te kalmeren met een nieuwe verbindingsweg met een aangekoppelde Park+Ride. Tegelijkertijd wordt er geïnvesteerd in geluidsreducerende maatregelen, nieuwe en betere fietsverbindingen en groenvoorzieningen.

Het MIGUA-team is blij betrokken te zijn bij dit duurzame project, dat deze regio nog leefbaarder zal maken: In totaal wordt momenteel 950 meter van ons waterdichte voegprofielsysteem MIGUTAN geleverd en geïnstalleerd voor de nieuwe Park&Ride zone. (Foto copyright van Lantis)

Meer informatie over

MIGUA wordt innovatiekampioen genoemd!

MIGUA wordt innovatiekampioen genoemd!

Het hele team is blij met deze bijzondere onderscheiding! 'En dat past ook bij Migua's 100-jarig bedrijfsjubileum. We beschouwen dit als een stimulans om innovatieve producten en diensten voor onze klanten te blijven ontwikkelen '', zegt Markus Schaub-Manthei, CEO van het bedrijf.