Korzystając z oferty firmy MIGUA
znajdziecie Państwo właściwe rozwiązanie w prowadzonych przez Was pracach remontowych

Czy to usuwanie szkód budowlanych czy prace remontowe w celu podniesienia efektywności energetycznej – renowacja, modernizacja i remont to prace związane ze szczególnymi wyzwaniami stawianymi planistom, architektom i wykonawcom budowlanym.

Firma MIGUA nie tylko posiada szeroką ofertę produktów spełniających wszystkie możliwe wymagania fizyczne i budowlane, ale również służy pomocą zespołu ekspertów, dysponujących zbieranym przez dziesięciolecia doświadczeniem w prowadzeniu trwałych i ekonomicznie efektywnych prac remontowych. Mamy rozwiązania dostosowane do Państwa potrzeb: od specjalnych konstrukcji typu klik do łatwego i szybkiego montażu po przemyślane systemy do późniejszego zamontowania.

Na życzenie z pełną obsługą, od spotkania na miejscu i dokonania pomiarów po kompletny montaż.Remont bez demontażu konstrukcji podłogi

Posiadają Państwo budynek, w którym nie można demontować konstrukcji podłogi (jastrych, kamień naturalny, okładzina podłogowa) i remont powinien przebiegać możliwie bez prac budowlanych i w sposób chroniący istniejące zasoby?

Na takie sytuacje firma MIGUA jest świetnie przygotowana. Wyróżniamy tutaj profile dylatacyjne do obszarów o zwykłych obciążeniach wynikających z ruchu pieszych lub np. z obecności łóżek szpitalnych (FN) oraz do obszarów o znacznych obciążeniach wynikających z zastosowania urządzeń do transportu poziomego lub wózków widłowych (FSN).

W obydwu przypadkach profile dylatacyjne MIGUA są tak skonstruowane, że umieszczenie profilu w szczelinie o prostym przebiegu jest możliwe bez uszkodzenia sąsiadującej z nim okładziny. Ważne przy podejmowaniu decyzji o wyborze odpowiedniego profilu jest to, by znać szerokość szczeliny, zmianę jej wymiarów (we wszystkich 3 kierunkach) oraz przewidywane obciążenie. Profile zostaną następnie zamocowane do sąsiadującej przestrzeni w celu przeniesienia obciążeń. W razie potrzeby posiadamy w ofercie również kształtki.

Jeśli chodzi o profile do zwykłych obciążeń to firma MIGUA oferuje rożne warianty, które w sąsiadujących okładzinach podłogowych, wykonanych np. z PCV, linoleum, kauczuku czy wykładziny dywanowej, można przybliżyć aż do wkładki dylatacyjnej profilu. Wszystko po to, by zapewnić optymalną, funkcjonalną i wizualnie zadowalającą integrację.

Wyjątkowe wkładki dylatacyjne zaprojektowaliśmy również do pomieszczeń o szczególnych wymaganiach w zakresie higieny, np. do kuchni lub szpitali. Konstrukcję tych profili zoptymalizowaliśmy przede wszystkim ze względu na niską konstrukcję i łatwą przejezdność.

Potrzebują Państwo więcej informacji lub chcieliby poznać więcej szczegółów? Prosimy o kontakt.
Nasz Dział Sprzedaży składający się z samych kompetentnych doradców służy Państwu pomocą.

Remont z uwzględnieniem odnowienia konstrukcji podłogi

Posiadają Państwo budynek, w którym remontowi należy poddać również konstrukcję podłogi (jastrych, kamień naturalny, okładzina podłogowa, asfalt, specjalne powłoki lub uszczelnienia) i tym samym dostępna jest cała wysokość podłogi?

W takiej sytuacji należy najpierw zdecydować, czy potrzebny jest profil wodoszczelny, który połączony zostanie z uszczelnieniem sąsiadującej powierzchni. W budowlach parkingowych, kuchniach i basenach jest to wymóg absolutnie konieczny.

Jeśli nie ma wymagań co do wodoszczelności, można zastosować standardowe profile firmy MIGUA lub profile do dużych obciążeń. Profile mocowane są wtedy zwykle do podłoża nośnego lub płyty podłogowej i dopasowane pod względem wysokości do konstrukcji podłogi.

W celu wykonania pomiarów systemów profili niezbędne są dane co do szerokości szczeliny, jej przemieszczeń (+/- we wszystkich 3 kierunkach) oraz przypuszczalne obciążenie.

Przy niewielkich obciążeniach można wykonać montaż pływający, który umożliwia użycie profili o niewielkiej wysokości. W celu sprostania wysokim wymaganiom co do higieny, np. w kuchniach lub szpitalach, firma MIGUA zaprojektowała odpowiednie, specjalne profile.

Do szczelin rozdzielających okładzinę lub szczelin skurczowych o niewielkich przemieszczeniach zastosować można nasze profile ESF. Wszystkie profile wyliczone są pod kątem lekkiego i spokojnego zawałowania. Jeśli np. w magazynie z wysokimi regałami niezbędna jest absolutnie gładka powierzchnia do przejazdu, to nasze profile zapewniające przejazd niepowodujący wstrząsów są właściwym rozwiązaniem.

Do wszystkich profili możemy dostarczyć kształtki, złącza do ścian i końcówki, tak by geometria szczeliny znalazła odzwierciedlenie w profilu. Zwłaszcza w przypadku dobudowy nowych obiektów oraz rozbudowy zastosowanie znajdą nasze kombinacje profili o różnych wysokościach konstrukcji, przez co profile dylatacyjne są optymalnie dopasowane do zastanej sytuacji.

Potrzebują Państwo więcej informacji lub chcieliby poznać więcej szczegółów? Prosimy o kontakt.
Nasz Dział Sprzedaży składający się z samych kompetentnych doradców służy Państwu pomocą.


Więcej informacji?
Nasz zespół ekspertów służy pomocą.

Kontakt