MIGUTAN FP .../... NI APF Profile dylatacyjne

Różnorodne wzory nakładek

FP .../... NI APF

Profilowane osłony ze stali nierdzewnej a trakcyjny wygląd

antypoślizgowe, zgodnie ze świadectwem badań

Odpowiednie do wymagań warianty powierzchni

Caroplan, Oval-Matt, piaskowana, szlif krzyżowy

Kątowniki profilu wykonane są z wytrzymałego stopu aluminium

Wysoka obciążalność, bez ryzyka korozji elektrochemicznej

Masywne nakładki ze stali nierdzewnej

całkowita szczelność poprzez maksymalny docisk


profil standardowy

profil standardowyszerokość fugi
max. [mm]
maksymalny
zakres
przemieszczeń
[mm]
FP 80/... NI APF4520 (±10)
FPG 80/... NI APF4516 (±8)
FP 90/... NI APF6040 (±20)
FPG 90/... NI APF6020 (±10)
FP 110/... NI APF7560 (±30)
FPG 110/... NI APF7540 (±20)
FP 130/... NI APF10090 (±45)
FP 155/... NI APF120120 (±65)

Szerokość, wysokość i możliwości obciążeń profili znaleźć można w opisach poszczególnych profili.

Dostępne dla różnych urzędowo potwierdzonych klas antypoślizgowości

migutan - FP .../... NI APF

FP 90/45 NI KF APG