Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verklaring gegevensbescherming

Aanbieder en verantwoordelijke instantie in overeenstemming met de wet inzake gegevensbescherming

MIGUA Fugensysteme GmbH
Dieselstr. 20
42789 Wülfrath

Toepassingsbereik

Deze verklaring gegevensbescherming biedt gebruikers informatie over het type, de omvang en het doel van de verzameling en het gebruik van hun gegevens door de verantwoordelijke aanbieder.

Het wettelijke kader voor gegevensbescherming wordt gevormd door het Bundesdatenschutzgesetz (BDSG) [Duitse federale gegevensbeschermingswet] en het Telemediengesetz (TMG) [Duitse Telemediawet].

Verzameling van algemene informatie

Telkens wanneer toegang wordt verkregen tot deze services, wordt de informatie automatisch door ons of de webspace-provider verzameld. Deze informatie, gecategoriseerd als serverlogbestanden, is van algemene aard en kan er niet toe leiden dat er conclusies over u persoonlijk worden getrokken.

Verzamelde informatie omvat: Website-naam, bestand, datum, hoeveelheid gegevens, webbrowser en webbrowserversie, besturingssysteem, de domeinnaam van uw internetprovider, de zogenaamde verwijzende URL (de pagina van waaruit u onze diensten heeft bezocht) en het IP-adres.

Zonder deze gegevens zou het technisch niet mogelijk zijn om alle inhoud van de website te leveren en weer te geven. In dit opzicht is het absoluut essentieel om deze gegevens te verzamelen. Daarnaast gebruiken we anonieme gegevens voor statistische doeleinden. Het helpt ons onze services en onze technologie te optimaliseren. We behouden ook het recht om de logbestanden achteraf te controleren, mocht er een vermoeden bestaan dat onze diensten illegaal zijn gebruikt.

Omgang met persoonlijke informatie

Definitie: Persoonsgegevens betekent alle informatie waardoor een persoon duidelijk identificeerbaar is. Het betekent dus gegevens die kunnen worden herleid tot een persoon.

Deze persoonsgegevens omvatten de voor- en achternaam, het telefoonnummer en e-mailadres. Persoonsgegevens omvatten ook informatie over hobby’s, lidmaatschappen en voorkeuren, evenals bezochte internetpagina’s.

Deze gegevens worden alleen verzameld, gebruikt en in sommige gevallen gedeeld, op voorwaarde dat dit uitdrukkelijk is toegestaan door de wetgeving of de gebruiker toestemming geeft voor het verzamelen, verwerken, gebruiken en delen van hun gegevens.

Registratie op onze website

Als u zich op onze website registreert om gebruik te maken van gepersonaliseerde diensten, worden persoonlijke gegevens verzameld. Deze omvatten uw naam, adres, telefoonnummer en e-mailadres als contact- en communicatiegegevens.

Registratie geeft toegang tot diensten en inhoud die alleen beschikbaar is voor geregistreerde gebruikers. Indien nodig kunnen geregistreerde gebruikers de gegevens die tijdens het registratieproces worden verstrekt, op elk moment wijzigen of verwijderen. Op verzoek laten we u uiteraard graag weten welke persoonlijke gegevens zijn verzameld en opgeslagen. Bovendien verwijderen of corrigeren we gegevens op aanvraag, op voorwaarde dat er geen wettelijke verplichtingen zijn om deze op te slaan. Als u vragen heeft of gegevens wilt corrigeren of verwijderen, kunt u gebruik maken van de contactgegevens die worden genoemd in deze verklaring gegevensbescherming.

Nieuwsbrief

Als u zich registreert voor onze nieuwsbrief, zullen we alleen de gegevens gebruiken die u voor dit doel verstrekt, of om u informatie te verstrekken die relevant is voor deze service of de registratieprocedure. We zullen deze gegevens niet delen met derden.

Om de nieuwsbrief te ontvangen, is een geldig e-mailadres vereist. Daarnaast worden ook het IP-adres opgeslagen van waaruit u zich heeft geregistreerd voor de nieuwsbrief en de datum waarop u de nieuwsbrief heeft besteld. Deze gegevens worden gebruikt als bewijs van frauduleuze activiteiten, mocht een e-mailadres dat niet van u is worden gebruikt om u te registreren voor de nieuwsbrief. Om ervoor te zorgen dat een e-mailadres niet op ongepaste wijze door derden wordt aangemeld voor onze mailinglijst, werken we bovendien in overeenstemming met de wet en maken we gebruik van het zogenaamde double opt-in-proces. Als onderdeel van dit proces worden het bestellen van de nieuwsbrief, het versturen van de bevestigingsemail en het ontvangen van de registratiebevestiging vastgelegd.

U kunt op elk moment uw toestemming voor het opslaan van uw gegevens en e-mailadres intrekken, net zoals voor gebruik van het versturen van de nieuwsbrief. Om uw toestemming in te trekken, wordt in elke nieuwsbrief en op de website een link weergegeven. U kunt ook vragen om de toestemming te herroepen via de contactgegevens in dit document.

Contactformulier

Als u contact met ons opneemt via het online formulier of via e-mail, slaan we de gegevens op die u opgeeft om uw aanvraag en eventuele vervolgvragen te beantwoorden.

Betrokkenheid van diensten en inhoud van derden

Onze diensten bevatten soms inhoud, activiteiten en diensten van andere aanbieders. Dit omvat bijvoorbeeld kaarten die beschikbaar zijn gesteld door Google Maps, video’s van YouTube, links naar Facebook maar ook afbeeldingen en foto’s van andere websites. Om deze gegevens te kunnen ophalen en weergeven in de browser van de gebruiker, moet het IP-adres worden verzonden. De providers (hierna “externe providers” genoemd) hebben daarom in beide gevallen kennis van het IP-adres van de gebruiker.

Hoewel we ernaar streven uitsluitend externe providers te gebruiken die alleen het IP-adres nodig hebben om inhoud te leveren, hebben we geen invloed op het al dan niet opslaan van het IP-adres. Dit proces wordt onder meer gebruikt voor statistische doeleinden. Als we er kennis van hebben dat het IP-adres wordt opgeslagen, informeren we de gebruiker hierover.

Cookies

Deze website maakt gebruik van zogenaamde “cookies”. Dit zijn tekstbestanden die door de server op uw computer worden opgeslagen. Ze bevatten informatie over uw browser, IP-adres, besturingssysteem en internetverbinding. Deze gegevens worden niet zonder uw toestemming door ons gedeeld met derden of gelinkt aan persoonlijke gegevens.

Cookies vervullen twee hoofdtaken. Ze helpen ons om het u gemakkelijker te maken om door onze services te navigeren en ze stellen ons in staat om onze website correct weer te geven. Ze worden niet gebruikt naast plantenvirussen of startprogramma’s.

Gebruikers hebben ook zonder cookies toegang tot onze services. Hiervoor moeten de bijbehorende browserinstellingen worden gewijzigd. Gebruik alstublieft de helpfunctie in uw browser om te weten te komen hoe u cookies kunt deactiveren. We willen echter wijzen op het feit dat sommige functies op onze website mogelijk minder goed werken en het gebruikerscomfort is verminderd. Deze pagina’s https://policies.google.com/privacy/partners?hl=nl (voor Nederland) en http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (voor Europa) stellen u in staat de cookies voor online reclames te beheren.

Het gebruik van Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalysedienst die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van zogenaamde “cookies”, tekstbestanden die op uw computer worden geplaatst, om uw gebruik van de website te analyseren. De informatie die door de cookies wordt gegenereerd met betrekking tot uw gebruik van deze website wordt normaalgesproken doorgestuurd naar een server van Google in de VS en daar worden opgeslagen. Omdat IP-anonimisering is geactiveerd op deze website, wordt uw IP-adres echter vooraf door Google ingekort binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere landen die deel uitmaken van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres doorgestuurd naar een server van Google in de VS en aldaar ingekort.

Google zal deze informatie namens de exploitant van deze website gebruiken om te evalueren hoe u de website gebruikt, rapporten over websiteactiviteiten samen te stellen en verdere diensten met betrekking tot website- en internetgebruik aan de website-exploitant te leveren. Het IP-adres dat door uw browser wordt doorgestuurd in het kader van Google Analytics, wordt niet gekoppeld aan andere gegevens die door Google worden bewaard. U kunt het plaatsen van cookies voorkomen door middel van de overeenkomstige instellingen in uw browser. We willen u er echter op attent maken dat u hierdoor eventueel niet alle functies van deze website kunt gebruiken.

U kunt ook voorkomen dat de gegevens die door de cookie worden gegenereerd en die verband houden met uw gebruik van deze website (inclusief uw IP-adres) worden verzonden naar en verwerkt door Google door de browserplugin te downloaden en te installeren die beschikbaar is via de volgende link: Browser toevoegen voor het deactiveren van Google Analytics.

Gedetailleerde informatie over de gebruiksvoorwaarden en over gegevensbescherming op http://www.google.com/analytics/terms/nl.html of op https://www.google.de/intl/nl/policies/.

Google reCAPTCHA

We gebruiken "Google reCAPTCHA" (hierna "reCAPTCHA") op deze website. De aanbieder is Google Ireland Limited ("Google"), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland.

ReCAPTCHA is bedoeld om te controleren of de gegevensinvoer op deze website (bijvoorbeeld in een contactformulier) wordt uitgevoerd door een persoon of door een geautomatiseerd programma. Daartoe analyseert reCAPTCHA het gedrag van de websitebezoeker op basis van verschillende kenmerken. Deze analyse begint automatisch zodra de websitebezoeker de website betreedt. Voor analyse evalueert reCAPTCHA verschillende informatie (bijv. IP-adres, tijdsduur dat de bezoeker van de website op de website blijft of muisbewegingen gemaakt door de gebruiker). De tijdens de analyse verzamelde gegevens worden doorgestuurd naar Google.

De reCAPTCHA-analyses worden volledig op de achtergrond uitgevoerd. Websitebezoekers worden niet geïnformeerd dat er een analyse plaatsvindt.

De gegevens worden opgeslagen en geanalyseerd op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. f AVG. De websitebeheerder heeft een legitiem belang bij het beschermen van zijn website tegen misbruik van geautomatiseerde spionage en tegen SPAM. Als een overeenkomstige toestemming is gevraagd, vindt de verwerking uitsluitend plaats op basis van artikel 6, lid 1, verlicht. een GDPR; de toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken.

Meer informatie over Google reCAPTCHA is te vinden in de gegevensbeschermingsregels van Google en de gebruiksvoorwaarden van Google via de volgende links: https://policies.google.com/privacy?hl=nl en https://policies.google.com/terms?hl=nl

Gegevensminimalisatie

We slaan persoonlijke gegevens op in overeenstemming met de principes van gegevensvermijding en gegevensminimalisatie: alleen voor zolang als nodig of voorgeschreven door wetgeving (bewaringstermijn van wettelijke gegevens). Als het doel van het opslaan van de gegevens niet langer bestaat of de bewaarperiode is verlopen, zullen we de gegevens blokkeren of wissen.

Uw recht op informatie, correctie, blokkering, verwijdering en bezwaar

U heeft het recht om kosteloos informatie op te vragen over de persoonlijke gegevens die door ons zijn opgeslagen en/of te eisen dat deze wordt gecorrigeerd, geblokkeerd of gewist. Uitzonderingen: Wanneer het verplicht is om de gegevens op te slaan voor de verwerking van een zakelijke transactie of als er een wettelijke verplichting bestaat om de gegevens op te slaan.

Neem voor deze doeleinden alstublieft contact op met onze functionaris voor gegevensbescherming Turn on Javascript! of +49(0)2058 / 774-0.

De gegevens moeten voor monitoringdoeleinden in een lockbestand worden bewaard, zodat een gegevensvergrendeling op elk gewenst moment kan worden toegepast. Als er geen wettelijke verplichting bestaat om de gegevens te archiveren, kunt u ook vragen om deze te verwijderen. Anders zullen we de gegevens blokkeren, op voorwaarde dat u hiermee tevreden bent.

Verandering van onze verklaring over gegevensbescherming

Om ervoor te zorgen dat onze verklaring inzake gegevensbescherming altijd up-to-date is met de huidige wettelijke vereisten, behouden we ons het recht voor om op elk gewenst moment wijzigingen aan te brengen. Dit geldt ook in gevallen waarin de verklaring gegevensbescherming moet worden aangepast op grond van nieuwe of gewijzigde diensten, bijvoorbeeld nieuwe servicebepalingen. De nieuwe verklaring gegevensbescherming zal dan van kracht worden bij uw volgende gebruik van onze services.