Impressum

Impressum

Imprint

MIGUA Fugensysteme GmbH

Dieselstraße 20
42489 Wülfrath
Duitsland
Telefoon: +49 (0)2058 774-0
Fax: +49 (0)2058 774-48
E-mail: Turn on Javascript!

Algemeen directeur: Markus Schaub-Manthei

VAT registratienummer: DE 815646370

Geregistreerd kantoor Wuppertal HRB 14212

Disclaimer

1. Inhoud van het online aanbod
De auteur aanvaardt geen verantwoordelijkheid voor de actualiteit, correctheid, volledigheid of kwaliteit van de informatie. Aansprakelijkheidsclaims tegenover de auteur in verband met claims van materiële of immateriële aard die zijn veroorzaakt door het gebruik of niet-gebruik van de gepresenteerde informatie of door het gebruik van gebrekkige en onvolledige informatie zijn principieel uitgesloten, tenzij kan worden aangetoond dat de auteur opzettelijk of grof nalatig heeft gehandeld. Alle aanbiedingen zijn onder voorbehoud en niet-bindend. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor, delen van de site of de gehele service te wijzigen, aan te vullen, te verwijderen of de publicatie ervan tijdelijk of definitief op te schorten, zonder uitdrukkelijke kennisgeving.

2. Verwijzingen en links
In geval van directe of indirecte verwijzingen naar websites van derden (“hyperlinks”), die buiten het verantwoordelijkheidsgebied van de auteur vallen, zou een aansprakelijkheidsverplichting uitsluitend van kracht worden voor het geval dat de auteur kennis heeft genomen van de inhoud en het technisch mogelijk en redelijk zou zijn voor de auteur om het gebruik in geval van onwettige inhoud te voorkomen.
De auteur verklaart hierbij uitdrukkelijk dat op het moment van het linken geen illegale inhoud herkenbaar was op de pagina’s die werden gelinkt. De auteur heeft geen invloed op het huidige en toekomstige ontwerp en op de inhoud van de gelinkte pagina’s. Om deze reden neemt de auteur hierbij expliciet afstand van de inhoud van alle gelinkte pagina’s/referenties die zijn gewijzigd nadat de betreffende link is toegevoegd. Deze verklaring is geldig voor alle links en verwijzingen binnen de website gemaakt door de auteur, evenals voor links en verwijzingen van derden in gastenboeken, discussiefora, lijsten met links en mailinglijsten en alle andere vormen van databases opgesteld door de auteur, voor de inhoud waarvan externe schrijftoegang mogelijk is. Met betrekking tot onwettige, onjuiste of onvolledige inhoud en in het bijzonder verlies of schade die ontstaat door het gebruik of niet-gebruik van dergelijke informatie, kunnen alleen de aanbieders van de website waarop de link betrekking heeft aansprakelijk worden gesteld en niet degenen die verwijzen naar de betreffende website door middel van links.

3. Auteursrechten en merkrechten
In alle publicaties heeft de auteur alles in het werk gesteld om de wetten omtrent het auteursrecht na te leven met betrekking tot alle afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten die zijn gebruikt; waar mogelijk de eigen grafische afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten van de auteur te gebruiken; of om afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten te gebruiken die zich in het publieke domein bevinden.
Alle handelsmerken en merknamen die voorkomen in de inhoud van de auteur en worden beschermd door derden zijn volledig onderworpen aan de voorwaarden van de relevante auteursrechtwetgeving en het eigendomsrecht zoals toegepast op de geregistreerde eigenaar in elk geval. De vermelding van een handelsmerk op deze website mag niet leiden tot de veronderstelling dat het niet wordt beschermd door de rechten van een derde partij!
Het auteursrecht voor gepubliceerd materiaal gemaakt door de auteur blijft het eigendom van de auteur van de pagina’s. Elke reproductie of gebruik van dergelijke afbeeldingen, audiodocumenten, videosequenties en teksten in andere elektronische of gedrukte publicaties is niet toegestaan zonder de uitdrukkelijke toestemming van de auteur.

4. Gegevensbescherming
Indien en wanneer persoonlijke of zakelijke gegevens (e-mailadres, naam, adres) op de website kunnen worden ingevoerd, gebeurt de invoer van deze gegevens op uitdrukkelijk vrijwillige basis. Het gebruik van en de betaling voor alle aangeboden diensten is toegestaan - indien technisch mogelijk en redelijk - zonder specificatie van dergelijke gegevens of onder specificatie van geanonimiseerde gegevens of een alias. Het gebruik van de contactgegevens die zijn gepubliceerd op basis van wettelijke verplichtingen, zoals postadressen, telefoon- of faxnummers of e-mailadressen, door derden met het doel om informatie te verzenden die niet expliciet wordt aangevraagd, is niet toegestaan. De auteur behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om gerechtelijke stappen te ondernemen tegen de afzenders van zogenaamde spam-mails in geval van inbreuk op dit verbod.

5. Juridische geldigheid van deze disclaimer
Deze disclaimer moet worden beschouwd als onderdeel van de internetpublicatie waarvan u bent doorverwezen. Indien delen van deze tekst of individuele formuleringen niet, of niet langer, volledig in overeenstemming zijn met de huidige wetgeving, blijft de inhoud of de geldigheid van de andere delen van dit document onaangetast door dit feit.