Polityka prywatności

Polityka prywatności

Polityka prywatności

Operator strony i podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych

MIGUA Fugensysteme GmbH
Dieselstr. 20
42789 Wülfrath

Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka prywatności dostarcza użytkownikom informacji o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez odpowiedzialnego operatora strony.

Ramy prawne dla ochrony danych stanowią: niemiecka ustawa o ochronie danych oraz niemiecka ustawa o telekomunikacji i mediach.

Gromadzenie informacji ogólnych

Podczas każdego dostępu do niniejszej witryny zachodzi automatyczne gromadzenie informacji przez nas i ew. dostawcę umożliwiającego dostęp do sieci. Informacje te, określane również mianem plików dziennika serwera, mają charakter ogólny i nie pozwalają na ustalenie Państwa osoby.

Gromadzone są m.in.: nazwa witryny, plik, data, ilość danych, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego, nazwa domeny dostawcy usług internetowych, tzw. referrer-URL (wszystkie strony, za pośrednictwem których dotarli Państwo naszą stronę internetową) oraz adres IP.

Bez tych danych nie istniałabym techniczna możliwość dostarczenia i wyświetlenia treści witryny. W takim zakresie gromadzenie danych jest konieczne. Ponadto wykorzystujemy informacje w formie zanonimizowanej do celów statycznych. Ułatwiają one optymalizację witryny i stosowanych rozwiązań technologicznych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli plików dziennika w razie podejrzenia, że naszą witrynę użyto w sposób niezgodny z prawem.

Sposób postępowania z danymi osobowymi

Definicja: Za dane osobowe uważa się wszystkie informacje, na bazie których istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby. Chodzi zatem o dane, które mogą umożliwić dotarcie do danej osoby.

Do tych danych osobowych zaliczamy nazwisko i imię, numer telefonu oraz adres e-mail. Za dane osobowe uważa się również informacje o hobby, członkostwie w organizacjach i preferencjach, oraz nazwy wyświetlanych stron internetowych.

Operator strony gromadzi, wykorzystuje i ew. przekazuje te dane wyłącznie w przypadku, gdy ustawodawca na to wyraźnie zezwala lub też użytkownik wyraził zgodę na ich gromadzenie, przetwarzania, wykorzystywanie i przekazywanie.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, której celem jest uzyskania dostępu do usług spersonalizowanych, gromadzone są dane osobowe. Zaliczają się nich dane umożliwiające kontakt i komunikację, a więc nazwisko, adres i numer telefonu oraz adres e-mail.

Logowanie umożliwia dostęp do usług i treści przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane swoje podane podczas rejestracji. Na życzenie udzielimy Państwu informacji o tym, które dane osobowe są przez nas gromadzone i przechowywane. Ponadto na życzenie poprawimy lub usuniemy dane, pod warunkiem, że na przeszkodzie nie stoi ustawowy obowiązek przechowywania danych. W razie pytań lub prośby o poprawienie lub usunięcie danych prosimy o kontakt na adresy podane w niniejszej Polityce prywatności.

Newsletter

Dane podawane podczas rejestracji do newslettera są przez nas wykorzystywane wyłącznie do tego celu, bądź też na potrzeby informowania Państwa o okolicznościach istotnych dla tej usługi lub procesu rejestracji. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

W celu otrzymywania newslettera konieczne jest podanie (ważnego) adresu e-mail. Dodatkowo zapisywany jest adres IP, z którego dokonano rejestracji do newslettera oraz data rejestracji. Informacje te stanowią dla nas dowód w przypadku nadużycia polegającego na rejestracji do newslettera z użyciem cudzego adresu e-mail. Ponadto aby zapewnić, że adres e-mail nie zostanie wprowadzony do naszej bazy teleadresowej przez osoby trzecie, zgodnie z prawem stosujemy tzw. metodę „Double-Opt-In”. W ramach tej procedury protokołowane jest zgłoszenie chęci do otrzymywania newslettera, przesłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji.

W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na gromadzenie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera. W każdym newsletterze oraz na naszej stronie internetowej umieszczamy odnośnik umożliwiający odwołanie zgody. Ponadto mają Państwo możliwość poinformowania nas o życzeniu odwołania zgody z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Formularz kontaktowy

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza internetowego lub poczty e-mail gromadzimy podawane przez Państwa informacje, aby móc odpowiedzieć na zapytanie oraz zadawać dodatkowe pytania.

Integracja zewnętrznych usługi i treści

Nasza witryna zawiera między innymi treści i usługi innych operatorów. Są to przykładowo mapy udostępniane przez Google-Maps, filmy YouTube, przekierowanie na Facebooka czy grafiki i zdjęcia pochodzące z innych stron internetowych. Do wywoływania i wyświetlania tych danych w przeglądarce użytkownika konieczne jest przekazywanie adresu IP. Dostawcy (zwani dalej Dostawcami zewnętrznymi) wykorzystują zatem adres IP danego użytkownika.

Chociaż staramy się korzystać tylko z usług tych dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują adresów IP wyłącznie do dostarczenia treści, nie mamy wpływu na potencjalne gromadzenie adresów IP. Procedura ta służy między innymi do celów statystycznych. Jeżeli dowiemy o gromadzeniu adresów IP, wówczas informujemy o tym fakcie naszych użytkowników.

Pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane przez serwer na Państwa komputerze. Zawierają one informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym oraz połączeniu internetowym. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim, ani też nie łączymy ich bez Państwa zgody z danymi osobowymi.

Pliki cookie mają dwa główne zadania. Pomagają nam w uproszczeniu nawigacji na naszej stronie, oraz umożliwiają prawidłowe wyświetlanie witryny. Nie są używane do przekazywania wirusów ani uruchamiania programów.

Użytkownicy mają również możliwość wyświetlania naszej witryny bez plików cookie. W tym celu konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki. Informacje na temat wyłączenia cookies można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to zakłócić działanie niektórych funkcjonalności tej strony i ograniczyć komfort korzystania z niej. Strony https://policies.google.com/privacy/partners?hl=pl (Polska) i http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) umożliwiają zarządzanie online plikami cookie.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z niniejszej strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony przesyłane będą i zapisywane na serwerze firmy Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Google uprzednio skróci Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google korzystać będzie z tych informacji, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, w celu sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia na rzecz operatora tej strony dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec dokonując odpowiednich ustawień używanej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności tej strony będą dostępne w pełnym zakresie.

Można ponadto zapobiec pobieraniu przez Google wygenerowanych przez pliki cookies i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki internetowej. Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/pl.html wzg. https://www.google.de/intl/pl/policies/.

Google reCAPTCHA

Używamy „Google reCAPTCHA” (dalej „reCAPTCHA”) na tej stronie. Dostawcą jest Google Ireland Limited („Google”), Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irlandia.

ReCAPTCHA ma na celu sprawdzenie, czy wprowadzanie danych na tej stronie internetowej (np. W formularzu kontaktowym) jest dokonywane przez osobę lub zautomatyzowany program. W tym celu reCAPTCHA analizuje zachowanie osoby odwiedzającej stronę w oparciu o różne cechy. Analiza rozpoczyna się automatycznie, gdy tylko odwiedzający wejdzie na stronę. Do analizy reCAPTCHA ocenia różne informacje (np. Adres IP, czas pozostawania użytkownika witryny na stronie lub ruchy myszy wykonywane przez użytkownika). Dane zebrane podczas analizy są przekazywane do Google.

Analizy reCAPTCHA działają całkowicie w tle. Odwiedzającym stronę internetową nie zaleca się przeprowadzania analizy.

Dane są przechowywane i analizowane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Operator strony ma uzasadniony interes w ochronie swojej strony internetowej przed agresywnym zautomatyzowanym szpiegowaniem i przed spamem. Jeżeli zażądano odpowiedniej zgody, przetwarzanie odbywa się wyłącznie na podstawie art. 6 ust. 1 lit. RODO; zgodę można w dowolnym momencie odwołać.

Więcej informacji na temat Google reCAPTCHA można znaleźć w przepisach Google dotyczących ochrony danych i warunkach korzystania z Google pod następującymi linkami: https://policies.google.com/privacy?hl=pl i https://policies.google.com/terms?hl=pl.

Minimalizacja danych

Zgodnie z zasadami unikania przesyłu danych i minimalizacji danych przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne bądź zalecane przez ustawodawcę (ustawowy okres przechowywania). W przypadku realizacji celu gromadzenia informacji lub upływu okresu przechowywania dane są przez nas blokowane lub usuwane,

Prawo do informacji, poprawienia danych, blokady, usunięcia i sprzeciwu.

Mogą Państwo zażądać bezpłatnego udzielenia informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych i/lub domagać się ich poprawienia, blokady lub usunięcia. Wyjątki: Przechowywanie danych jest wymagane w celu realizacji transakcji, bądź też dane podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

W tych przypadkach prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych na Turn on Javascript! lub +49(0)2058 / 774-0.

Aby blokada danych mogła być uwzględniana przez cały czas, dane należy przechowywać w pliku blokady do celów kontrolnych. W razie braku ustawowego obowiązku archiwizacji mogą Państwo żądać usunięcia danych. W przeciwnym wypadku dane zostaną zablokowane, o ile sobie Państwo tego zażyczą.

Zmiana naszej Polityki prywatności

Aby zapewnić, że nasza Polityka prywatności będzie zawsze zgodna z aktualnymi przepisami, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w której konieczne jest dostosowanie Polityki prywatności w związku z nowymi lub zmodyfikowanymi usługami, np. nowymi usługami serwisowymi. Nowa Polityka prywatności zacznie obowiązywać w momencie Państwa kolejnych odwiedzin naszej witryny.