Polityka prywatności

Polityka prywatności

Operator strony i podmiot odpowiedzialny w rozumieniu ustawy ochronie danych osobowych

MIGUA Fugensysteme GmbH
Dieselstr. 20
42789 Wülfrath

Zakres obowiązywania

Niniejsza Polityka prywatności dostarcza użytkownikom informacji o sposobie, zakresie oraz celu gromadzenia i wykorzystywania ich danych przez odpowiedzialnego operatora strony.

Ramy prawne dla ochrony danych stanowią: niemiecka ustawa o ochronie danych oraz niemiecka ustawa o telekomunikacji i mediach.

Gromadzenie informacji ogólnych

Podczas każdego dostępu do niniejszej witryny zachodzi automatyczne gromadzenie informacji przez nas i ew. dostawcę umożliwiającego dostęp do sieci. Informacje te, określane również mianem plików dziennika serwera, mają charakter ogólny i nie pozwalają na ustalenie Państwa osoby.

Gromadzone są m.in.: nazwa witryny, plik, data, ilość danych, nazwa i wersja przeglądarki, nazwa systemu operacyjnego, nazwa domeny dostawcy usług internetowych, tzw. referrer-URL (wszystkie strony, za pośrednictwem których dotarli Państwo naszą stronę internetową) oraz adres IP.

Bez tych danych nie istniałabym techniczna możliwość dostarczenia i wyświetlenia treści witryny. W takim zakresie gromadzenie danych jest konieczne. Ponadto wykorzystujemy informacje w formie zanonimizowanej do celów statycznych. Ułatwiają one optymalizację witryny i stosowanych rozwiązań technologicznych. Ponadto zastrzegamy sobie prawo do późniejszej kontroli plików dziennika w razie podejrzenia, że naszą witrynę użyto w sposób niezgodny z prawem.

Sposób postępowania z danymi osobowymi

Definicja: Za dane osobowe uważa się wszystkie informacje, na bazie których istnieje możliwość jednoznacznej identyfikacji osoby. Chodzi zatem o dane, które mogą umożliwić dotarcie do danej osoby.

Do tych danych osobowych zaliczamy nazwisko i imię, numer telefonu oraz adres e-mail. Za dane osobowe uważa się również informacje o hobby, członkostwie w organizacjach i preferencjach, oraz nazwy wyświetlanych stron internetowych.

Operator strony gromadzi, wykorzystuje i ew. przekazuje te dane wyłącznie w przypadku, gdy ustawodawca na to wyraźnie zezwala lub też użytkownik wyraził zgodę na ich gromadzenie, przetwarzania, wykorzystywanie i przekazywanie.

Rejestracja na naszej stronie internetowej

Podczas rejestracji na naszej stronie internetowej, której celem jest uzyskania dostępu do usług spersonalizowanych, gromadzone są dane osobowe. Zaliczają się nich dane umożliwiające kontakt i komunikację, a więc nazwisko, adres i numer telefonu oraz adres e-mail.

Logowanie umożliwia dostęp do usług i treści przeznaczonych wyłącznie dla zarejestrowanych użytkowników. W razie potrzeby zarejestrowani użytkownicy mogą w dowolnym momencie zmienić lub usunąć dane swoje podane podczas rejestracji. Na życzenie udzielimy Państwu informacji o tym, które dane osobowe są przez nas gromadzone i przechowywane. Ponadto na życzenie poprawimy lub usuniemy dane, pod warunkiem, że na przeszkodzie nie stoi ustawowy obowiązek przechowywania danych. W razie pytań lub prośby o poprawienie lub usunięcie danych prosimy o kontakt na adresy podane w niniejszej Polityce prywatności.

Newsletter

Dane podawane podczas rejestracji do newslettera są przez nas wykorzystywane wyłącznie do tego celu, bądź też na potrzeby informowania Państwa o okolicznościach istotnych dla tej usługi lub procesu rejestracji. Informacje te nie będą przekazywane podmiotom trzecim.

W celu otrzymywania newslettera konieczne jest podanie (ważnego) adresu e-mail. Dodatkowo zapisywany jest adres IP, z którego dokonano rejestracji do newslettera oraz data rejestracji. Informacje te stanowią dla nas dowód w przypadku nadużycia polegającego na rejestracji do newslettera z użyciem cudzego adresu e-mail. Ponadto aby zapewnić, że adres e-mail nie zostanie wprowadzony do naszej bazy teleadresowej przez osoby trzecie, zgodnie z prawem stosujemy tzw. metodę „Double-Opt-In”. W ramach tej procedury protokołowane jest zgłoszenie chęci do otrzymywania newslettera, przesłanie wiadomości e-mail z potwierdzeniem oraz otrzymanie potwierdzenia rejestracji.

W dowolnym momencie mogą Państwo cofnąć swoją zgodę na gromadzenie danych i adresu e-mail oraz na ich wykorzystywanie w celu przesyłania newslettera. W każdym newsletterze oraz na naszej stronie internetowej umieszczamy odnośnik umożliwiający odwołanie zgody. Ponadto mają Państwo możliwość poinformowania nas o życzeniu odwołania zgody z wykorzystaniem danych kontaktowych wskazanych w niniejszym dokumencie.

Formularz kontaktowy

W przypadku skontaktowania się z nami za pośrednictwem formularza internetowego lub poczty e-mail gromadzimy podawane przez Państwa informacje, aby móc odpowiedzieć na zapytanie oraz zadawać dodatkowe pytania.

Integracja zewnętrznych usługi i treści

Nasza witryna zawiera między innymi treści i usługi innych operatorów. Są to przykładowo mapy udostępniane przez Google-Maps, filmy YouTube, przekierowanie na Facebooka czy grafiki i zdjęcia pochodzące z innych stron internetowych. Do wywoływania i wyświetlania tych danych w przeglądarce użytkownika konieczne jest przekazywanie adresu IP. Dostawcy (zwani dalej Dostawcami zewnętrznymi) wykorzystują zatem adres IP danego użytkownika.

Chociaż staramy się korzystać tylko z usług tych dostawców zewnętrznych, którzy potrzebują adresów IP wyłącznie do dostarczenia treści, nie mamy wpływu na potencjalne gromadzenie adresów IP. Procedura ta służy między innymi do celów statystycznych. Jeżeli dowiemy o gromadzeniu adresów IP, wówczas informujemy o tym fakcie naszych użytkowników.

Pliki cookie

Ta witryna wykorzystuje tzw. cookies. Są to pliki tekstowe zapisywane przez serwer na Państwa komputerze. Zawierają one informacje o przeglądarce, adresie IP, systemie operacyjnym oraz połączeniu internetowym. Nie przekazujemy tych danych podmiotom trzecim, ani też nie łączymy ich bez Państwa zgody z danymi osobowymi.

Pliki cookie mają dwa główne zadania. Pomagają nam w uproszczeniu nawigacji na naszej stronie, oraz umożliwiają prawidłowe wyświetlanie witryny. Nie są używane do przekazywania wirusów ani uruchamiania programów.

Użytkownicy mają również możliwość wyświetlania naszej witryny bez plików cookie. W tym celu konieczna jest zmiana odpowiednich ustawień przeglądarki. Informacje na temat wyłączenia cookies można znaleźć w funkcji pomocy przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że może to zakłócić działanie niektórych funkcjonalności tej strony i ograniczyć komfort korzystania z niej. Strony https://policies.google.com/privacy/partners?hl=de (Niemcy) i http://www.youronlinechoices.com/uk/your-ad-choices/ (Europa) umożliwiają zarządzanie online plikami cookie.

Korzystanie z Google Analytics

Niniejsza strona internetowa korzysta z Google Analytics, usługi analizy oglądalności stron internetowych udostępnianej przez Google, Inc. („Google”). Google Analytics używa tzw. plików cookie, czyli plików tekstowych zapisywanych na Państwa komputerze w celu umożliwienia analizy sposobu korzystania z niniejszej strony. Informacje generowane przez cookies na temat korzystania przez Państwa z niniejszej strony przesyłane będą i zapisywane na serwerze firmy Google w USA. W przypadku aktywacji anonimizacji adresu IP na tej stronie internetowej, Google uprzednio skróci Państwa adres IP w obrębie państw członkowskich Unii Europejskiej lub w innych krajach objętych Porozumieniem o Europejskim Obszarze Gospodarczym. Tylko w wyjątkowych przypadkach pełny adres IP zostanie przesłany do serwera Google w USA i tam skrócony.

Na zlecenie operatora tej strony internetowej Google korzystać będzie z tych informacji, aby dokonać analizy Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej, w celu sporządzenia raportów na temat aktywności na stronie internetowej oraz w celu świadczenia na rzecz operatora tej strony dalszych usług związanych z korzystaniem z tej strony internetowej i z internetu. Adres IP, przekazany przez Państwa przeglądarkę w ramach Google Analytics, nie będzie łączony z innymi danymi firmy Google. Zapisywaniu plików cookie można zapobiec dokonując odpowiednich ustawień używanej przeglądarki. Zwracamy jednak uwagę na fakt, że w takim przypadku nie wszystkie funkcjonalności tej strony będą dostępne w pełnym zakresie.

Można ponadto zapobiec pobieraniu przez Google wygenerowanych przez pliki cookies i odnoszących się do Państwa sposobu korzystania ze strony internetowej danych (łącznie z Państwa adresem IP) oraz przetwarzania tych danych przez Google, poprzez ściągnięcie i zainstalowanie dostępnej pod poniższym linkiem wtyczki do przeglądarki internetowej. Browser Add On zur Deaktivierung von Google Analytics.

Więcej informacji o warunkach korzystania i ochronie danych można znaleźć pod adresem http://www.google.com/analytics/terms/de.html wzg. https://www.google.de/intl/de/policies/.

Minimalizacja danych

Zgodnie z zasadami unikania przesyłu danych i minimalizacji danych przechowujemy dane osobowe tak długo, jak jest to konieczne bądź zalecane przez ustawodawcę (ustawowy okres przechowywania). W przypadku realizacji celu gromadzenia informacji lub upływu okresu przechowywania dane są przez nas blokowane lub usuwane,

Prawo do informacji, poprawienia danych, blokady, usunięcia i sprzeciwu.

Mogą Państwo zażądać bezpłatnego udzielenia informacji o przechowywanych przez nas danych osobowych i/lub domagać się ich poprawienia, blokady lub usunięcia. Wyjątki: Przechowywanie danych jest wymagane w celu realizacji transakcji, bądź też dane podlegają ustawowemu obowiązkowi przechowywania.

W tych przypadkach prosimy o kontakt z naszym pełnomocnikiem ds. ochrony danych na Turn on Javascript! lub +49(0)2058 / 774-0.

Aby blokada danych mogła być uwzględniana przez cały czas, dane należy przechowywać w pliku blokady do celów kontrolnych. W razie braku ustawowego obowiązku archiwizacji mogą Państwo żądać usunięcia danych. W przeciwnym wypadku dane zostaną zablokowane, o ile sobie Państwo tego zażyczą.

Zmiana naszej Polityki prywatności

Aby zapewnić, że nasza Polityka prywatności będzie zawsze zgodna z aktualnymi przepisami, zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w dowolnym momencie. Dotyczy to również sytuacji, w której konieczne jest dostosowanie Polityki prywatności w związku z nowymi lub zmodyfikowanymi usługami, np. nowymi usługami serwisowymi. Nowa Polityka prywatności zacznie obowiązywać w momencie Państwa kolejnych odwiedzin naszej witryny.